logotype

Gabriela Bossis ”ON i ja”

W tym samym czasie, w którym św. S. Faustyna pisała „Dzienniczek”, swoje niezwykłe dialogi z Jezusem, w formie duchowego pamiętnika zapisywała również G. Bossis. W trzech niewielkich tomach, zapisano codzienne rozmowy, zdawałoby się zwykłej kobiety, którą kształtuje i prowadzi duchowo Pan Jezus. Ową tytułową „ja” jest Gabriela Bossis, aktorka ciesząca się dużym talentem i sławą, która żyła we Francji w latach 1876-1950.

Autor słowa wprowadzającego, ksiądz Jan Wójtowicz, na pytanie: „Czym się tłumaczy uznanie i popularność pism Gabrieli? – taką daje odpowiedź: Nie zawierają one wizji, proroctw, gróźb – a więc nie przyciągają ciekawości ludzkiej, żądnej czegoś nadzwyczajnego, sensacyjnego. Nie usypiają bynajmniej czytelnika jakimś błogim samozadowoleniem. Przeciwnie – słowa wewnętrzne, które Gabriela notuje upominają, wymagają, zobowiązują, pobudzają do ciągłego przezwyciężania siebie, do postępu. Coraz liczniejsze rzesze czytelników pociąga więc siła prawdy, która w nich tkwi, zaskakująca nowość wyrazu, namaszczenie i prostota, całkowita zgodność z duchem Ewangelii i chyba - łaska Boża. Czytelnikowi tych słów wewnętrznych mimo woli udziela się coś z owego zdumienia rzesz, słuchających niegdyś Chrystusa, który uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę (Mt 7,29), przychodzi też na myśl przekonanie, że nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak. jak ten człowiek przemawia (J 7,46). Rzeczywiście, z osobistego czytania i medytowania nad tym, co Gabriela słyszała wewnątrz siebie, rodzi się przemożne odczucie i przekonanie, że tak mówić może tylko Mistrz, Jezus Chrystus – z boską gracją tworzący całe bogactwo odniesień do duszy.”

ksiazka pasjaZachęcamy Państwa do lektury wyjątkowej książki „Pasja, według objawień bł. Anna Katarzyna Emmerich”, którą zamieszczamy do pobrania w pliku PDF. Książka była dołączona do wydań z 23 marca 2014 r. tygodników: Niedziela, Gość Niedzielny, w Sieci, aby w ten szczególny sposób przeżyć okres Wielkiego Postu.

Książka „PASJA” zawiera opis męki Jezusa, według objawień bł. Anna Katarzyna Emmerich. Na podstawie tych objawień powstała fabuła filmu w reżyserii Mela Gibbsona ”Pasja”.

Tekst do zamieszczonego wydania został zaczerpnięty z książki „Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza Według widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich”. Książka jest uważana za jedną z najlepszych w dwutysięcznej historii chrześcijaństwa, wydanie zawiera opis wszystkich nadprzyrodzonych wizji słynnej na cały świat niemieckiej stygmatyczki, błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Dzięki specjalnej Łasce Bożej widziała całe dzieło stworzenia i odkupienia, stworzenie Aniołów, Raju, Adama, Ewy i ich upadek, oraz jak Bóg przez wielkich Proroków Starego Testamentu przygotowywał ludzkość na przyjście Jezusa. Widziała też początki Kościoła i przyszłe Jego zmagania z Szatanem aż do końca czasów. Dowiadujemy się o wydarzeniach i wielkich postaciach ze Starego jak i Nowego Testamentu oraz podróżach apostolskich Jezusa, o których nie ma wzmianki w Piśmie Świętym i Tradycji. Objawiona jej działalność nauczycielska i cudotwórcza Jezusa aż do Jego Wniebowstąpienia, może być wielką pomocą dla kapłanów w ich pracy duszpasterskiej. Fenomen tej książki polega na tym, że nikomu nie udało się tak realistycznie ukazać zarówno Bóstwo jak i człowieczeństwo Chrystusa. Nikt tak realistycznie i w całej swojej głębi (poza Matką Bożą), widzianej od strony historycznej jak i duszy Jezusa, nie miał objawionej Jego wstrząsającej Męki, która zainspirowała Mela Gibsona, twórcę najlepszego w historii chrześcijaństwa filmu religijnego ”Pasja”, który tylko w małej cząstce oddaje to co zostało opisane.

W związku z wydarzeniem profanacji w Milejczycach, a także ku wzmocnieniu wiary eucharystycznej chciałbym polecić książkę bp. Athanasiusa Schneidera pt. Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła. Warszawa 2015 (Przeł. J. Bałemba SDB).

Książka jest niewielkiego formatu, a treść jej została zmieszczona na stu dwudziestu stronach. Pomimo jednak skromnych rozmiarów, temat podjęty przez autora jest bardzo ważki, dotyczy bowiem Komunii świętej w Kościele katolickim. Chodzi między innymi o reakcję na obecne w praktyce zachodniego Kościoła nadużycia, szczególnie udzielanie Komunii świętej na rękę. Jednak głównym celem tej książeczki, jak się wydaje, było wskazanie na istotny związek, jaki zachodzi między kultem eucharystycznym a rozwojem Kościoła. W sformułowaniu negatywnym brzmiałaby ta teza: kryzys Kościoła to kryzys Eucharystii. Zatem chodzi tu nie tylko o najbardziej skrajnie negatywne zachowania wobec Najświętszego Sakramentu, ale o ogólną tendencję. Jeśli kult rośnie, proces rozwoju Kościoła idzie w dobrym kierunku, jeśli natomiast maleje, trzeba się niepokoić o przyszłość. Kolejne wnioski, jakie się rodzą postulują przekroczenie kategorii opisu, a przejście do konkretnej formacji eucharystycznej indywidualnej i ogólnochrześcijańskiej.

„Eucharystia jest prawdziwym sercem żyjącego Kościoła. Jeśli konkretne przejawy kultu Boga obecnego w Eucharystii są redukowane, serce to doznaje zranienia. Aby uzdrowić serce Kościoła naszych czasów, trzeba uzdrowić sposób traktowania Jezusa Eucharystycznego obecnego w konsekrowanej Hostii. Bo Hostia konsekrowana – w każdej, nawet najmniejszej swojej cząstce – to sam Pan” (z tekstu książki)

Drodzy czytelnicy tym wpisem rozpoczynamy nowy dział na naszej stronie pod tytułem "Recenzje" Będziemy tu prezentować recenzje różnych książek i opracowań, które nie tylko warto przeczytać, ale też mogą stanowić bogate źródło dla indywidualnego wzrostu każdego z nas. Bezpośredni odnośnik do działu znajdziecie po prawej stronie w menu "Warto Wiedzieć"

Cykl rozpoczynamy od recenzji książki TAJEMNICA SPOWIEDZI I MSZY Św. Świadectwo Cataliny Rivas 

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Czas Wielkiego Postu:

- Droga Krzyżowa dla dzieci
piątki o godz. 17.00;
Msza Święta o godz. 18.00

- Droga Krzyżowa dla dorosłych
piątki o godz. 18.30

- Gorzkie Żale
niedziele po Mszy Świętej o godz. 10.00.

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R