logotype

Ksiądz proboszcz

ks. kan. Jan Koc

Syn Romualda i Czesławy z d. Kośińska, ur. 15.09.1944r. w Kocach Schabach. Szkoła Podstawowa w Kocach Basiach (1951-1956) i Kocach Schabach (1956-1958). Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu (1958-1962). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1962-1968). Święcenia diakońskie- Drohiczyn 23 września 1967r. Święcenia kapłańskie- Boćki 23 czerwca 1968r., z rąk ks. Bp. Władysława Jędruszuka.

Kolejne miejsca pracy: wikariusz parafii: Pobikry, Boćki, Wyszki, Bielsk Podlaski, administrator parafii: Bielsk Podlaski- Narodzenia NMP i św. Mikołaja, administrator parafii: Boćki, proboszcz parafii: Siemiatycze- św. Andrzeja Boboli(11.09.1988-).

Tytuły/odznaczenia: kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (25.03.1997).

Imieniny: 24 czerwca.

 

Wikariusze:

ks. Rafał Pokrywiński

Urodziłem się 7 lipca 1981 r. w Hajnówce. Tam też ukończyłem I LO im. Marii Curie-Skłodowskiej na profilu matematyczno-fizycznym. Po maturze w roku 2000 idąc za głosem powołania kapłańskiego, wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Egzamin magisterski złożyłem na podstawie pracy Rola i zadania biskupów w świetle listów papieża Grzegorza Wielkiego. Jako prymicyjne motto przyjąłem słowa Jezusa: Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9, 13). Wcześniej w Ewangelii Mateusza Jezus mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci co się źle mają (w. 12). Wiąże się to z etymologią imienia Rafał (Rafael: rofe – lekarz, El-Bóg), czyli Bóg uleczy. Chociaż wybierając te słowa, nie miałem świadomości bliskości i łączności tych biblijnych wersów z moim imieniem, to właśnie w ten sposób chciałbym pełnić moją posługę: niosąc uzdrawiające słowo Boga. Zostałem wyświęcony na kapłana 17 czerwca 2006 r. w Drohiczynie przez ks. bp. Antoniego Dydycza. Moją pierwszą parafią była Rudka (pw. Trójcy Przenajświętszej). Pracowałem tam w latach 2006-2010 jako wikariusz, a ponadto ucząc w gimnazjum, prowadząc grupy i stowarzyszenia, Klub Sportowy Pelikan i świetlicę środowiskową Promyk Dnia. Wielokrotnie byłem kierownikiem obozów KSM-u, organizowałem spływy kajakowe itp. W 2010 r. zrobiłem uprawnienia na instruktora kajakarstwa. Ogólnie lubię pływać. W 2010 r. zostałem skierowany na studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Licencjat uzyskałem w 2012 r., a następnie rozpocząłem studia doktoranckie pod kierunkiem ks. prof. Mariana Ruseckiego, a po jego śmierci – ks. prof. Krzysztofa Kauchy. Studia ukończyłem 17 czerwca 2015 publiczną obroną dysertacji (summa cum laude) na temat Prakseologiczna koncepcja Objawienia i jego wiarygodność w świetle wybranej literatury. W czasie studiów oprócz działalności naukowej wyjeżdżałem do pracy duszpasterskiej we Włoszech, USA i Niemczech, poznając realia kościelne w tamtych krajach oraz ucząc się języków. Jestem związany ze środowiskiem tradycji katolickiej, dla której odprawiałem Msze św. w rycie nadzwyczajnym (tzw. Msze trydenckie). Interesuję się teologią, a szczególnie teologią fundamentalną i apologetyką, historią teologii, współczesnymi kierunkami teologicznymi, filozofią, duchowością, językiem łacińskim. Wygłosiłem wiele serii rekolekcji. Wykładałem w ramach zastępstw w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Lublinie (2012) i Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym (2014). Od 26 sierpnia 2015 r. jestem wikariuszem w parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach i prowadzę zajęcia z ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

 

Ksiądz rezydent - Tadeusz Kocuk -  s. Mikołaja i Anny z d. Banadysiak, ur. 22.05.1934r. w Skórcu. Mieszka na ulicy Wysokiej w domu prywatnym.

 

 

Organista - Łukasz Kraujutowicz

2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R