logotype

Totus Tuus -  Cały Twój

Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt.
Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.

W tłumaczeniu:

Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy.
Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.

 

O Najsłodszy Jezu, o Ojcze nieskończenie miłosierny, zwłaszcza dla maluczkich, słabych i nędznych, których ze szczególną Miłością na rękach Twoich nosisz, oto do Ciebie przychodzę i błagam, przez miłość i zasługi Najświętszego Serca Twego, o doskonałą ufność w Twoją dobroć niewyczerpaną, dzięki której spodziewać się mogę spoczywać w objęciach Twych Ojcowskich w czasie i w wieczności. Amen.

Modlitwa bł. ks. Michała Sopocki
Modlitwa o łaskę ufności

Duchu Święty, daj mi łaskę ufności niezachwianej ze względu na zasługi Pana Jezusa, a bojaźliwej ze względu na moją słabość.
Gdy ubóstwo zakołacze do mego domu:  JEZU, UFAM TOBIE.
Gdy nawiedzi mnie choroba, albo dotknie kalectwo: JEZU, UFAM TOBIE.
Gdy świat mnie odepchnie i nienawiścią ścigać będzie: JEZU, UFAM TOBIE.
Gdy czarna potwarz mnie skala i przesyci goryczą: JEZU, UFAM TOBIE.
Kiedy opuszczą mnie przyjaciele i ranić mnie będą mową i czynem: JEZU, UFAM TOBIE.
Duchu miłości i miłosierdzia, bądź mi ucieczką, słodkim pocieszeniem, błogą nadzieją, bym w najtrudniejszych okolicznościach życia mojego nigdy nie przestawał Ci ufać!

 

Co to jest Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel?

Jest to znak wyrażający macierzyńską miłość Maryi, oraz nasze przyjęcie i odwzajemnienie tej miłości.

Jak wygląda szkaplerz?

Pierwotnie to szata wierzchnia, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i plecy. Istnieje także forma medalika szkaplerznego.
 
Dlaczego szkaplerz wyraża więź z Maryją?
Podstawą nabożeństwa szkaplerznego jest potwierdzone przez Kościół objawienie z XIII w., dzięki któremu szkaplerz stał się znakiem matczynej opieki Maryi wstawiającej się za nami przed Bogiem w kwestii naszego wiecznego zbawienia.

Modlitwa o łaskę pełnienia woli Bożej.

Ukochany Jezu, pozwól mi spocząć w Tobie,
ponad wszystkie rzeczy, ponad wszystkie stworzenia,
ponad Twoich aniołów, ponad wszelką pochwałę,
wszelką radość i wesele, ponad wszelką chwałę i poważanie,
ponad wszystkie wojska niebieskie. Albowiem Ty sam jesteś Najwyższy.
Tylko Ty jesteś Wszechmocny i dobry ponad wszelką rzecz.
Przyjdź do mnie i pociesz mnie, rozkuj moje kajdany i podaruj mi wolność.
Bez Ciebie moja radość nie jest pełna. Bez Ciebie mój stół jest pusty.

"Bóg mnie zbawia, Jezus daje mi światło, Duch Święty jest moim życiem, dlatego niczego się nie lękam."

                                                                  Na podstawie współczesnych objawień dla Myrny Nazzour.

Na poznaniu i na pełnieniu woli Bożej polega wielkość człowieka, który staje się wówczas współpracownikiem Boga w dziele Stworzenia i Odkupienia. Odkrycie własnego powołania to znalezienie skarbu, drogocennej perły. Na podstawie

Każdy z nas zmaga się z codzienną modlitwą, czasami przeżywając dłuższe lub krótsze okresy trudności, tzw. oschłości. Przydają się wtedy gotowe modlitwy, ułożone najczęściej przez świętych lub papieży albo też bezpośrednio podyktowane przez Pana Jezusa lub Maryję w objawieniach prywatnych. Mają one często wielką skuteczność, a przede wszystkim rozwijają naszą więź z Bogiem, ucząc nas odpowiedniego nastawienia i dając konkretne treści do medytacji. Stanowią nieocenioną pomoc, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, a także uzupełniając nasze modlitwy poranne czy wieczorne.

Dlatego tworzymy na forum naszej strony internetowej zakładkę MODLITWY, w której będą sukcesywnie zamieszczane kolejne teksty modlitw przysyłane nam przez osoby z naszej parafii i nie tylko. Każdy może podzielić się swoimi modlitwami, wysyłając je na nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z czasem powstanie z nich modlitewnik parafii św. Andrzeja Boboli, który być może zostanie opublikowany w wersji papierowej. Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę poprzez modlenie się proponowanymi modlitwami.

Rozpoczynamy modlitwą zwaną egzorcyzmem do św. Michała Archanioła ułożoną przez papieża Leona XIII:

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy,
A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Akt żalu, upadnij we łzach przed Bożym Miłosierdziem.
(konieczny warunek sakramentu spowiedzi)
 
Ojcze Niebieski, Boże Miłosierdzia! Jezu ukrzyżowany, miłuje Cię z
głębi mego serca! I głębi duszy żałuję, najłaskawszy Zbawicielu,
 który kiedyś będziesz moim Sędzią, że Ciebie, Boga Najświętszego, tak ciężko obrażałem grzechami.
O Panie, Tyś za mnie i za grzechy moje w Ogrójcu straszna trwogę
śmiertelną cierpiał i krwawym potem się oblewał.
Najcierpliwszy Boże, Tyś za moje złości, za moje grzeszne słowa był
wyszydzany, oczerniany, opluwany, policzkowany, znieważany.
Najświętszy Jezu, Tyś znosił cierpliwie za mnie i za moje grzechy zmysłowości,
nieczystości i pychy, bolesne biczowanie i cierniem koronowanie.
Łaskawy Zbawicielu, Tyś był za mnie jak Baranek - cichy i niewinny na zabicie wiedziony.
Tyś za me wiarołomstwa wobec Ciebie umierał na krzyżu w strasznych boleściach, w zupełnym opuszczeniu.
Tyś za mnie i za moje winy, za moje niecierpliwości, gwałtowne wybuchy gniewu niósł ciężki krzyż.
Tyś był za mój bezwstyd z szat obnażony.
Dobry Jezu, Tyś był jako prawdziwy mąż boleści, zelżywościami nasycony i za moje niezliczone przewiny do krzyża przybity.
Tyś za mnie i za moje nałogi grzeszne przelał Swą Najświętszą i Najdroższą Krew aż do ostatniej kropli.
Moje grzechy były przyczyną Twej bolesnej Męki i śmierci.
Żal mi, o Jezu, wszystkich moich złości dla Twej Miłości.
Któryś cierpiał za mnie Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.
Obym Cię nigdy nie był obraził, obym Cię nigdy nie był na nowo krzyżował grzechami swoimi!
Udziel mi, Najsłodszy Zbawicielu, przebaczenia, daj Łaskę trwałej poprawy, zupełnego zadośćuczynienia przez pokutę i życie w Miłości i łasce Twojej! Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
Najsłodszy Jezu, nie bądź mi sędzią, ale Zbawicielem! Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko.
O Maryjo, Nadziejo nasza, Matko Miłosierdzia, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszystkich Łask, przyczyń się za nami!
Amen.

Najgłębszą pełnią żalu za grzechy są łzy, określane jako łzy skruchy. „…Łzy wynikają ze smutku, z powodu oddzielenia od Boga, ze smutku spowodowanego utratą szczęścia. Smutek jest jednocześnie tęsknotą za szczęściem, za harmonią duszy i ciała, za pokojem, za umiejętnością niepodzielnego kochania.(…) Łzy wskazują na to, że człowiek zbliżył się do prawdy. W płaczu człowiek spotyka samego siebie.  W płaczu człowiek powołany dopuszcza do siebie nie tylko swój grzech, ale i miłość Boga. Serce reaguje na miłość Boga łzami. Płaczący nie zamyka się na Bożą miłość, lecz przez nią zraniony, staje się zdolny jej doświadczyć. Łzy obmywają z grzechów, wymazują ślady, które one zostawiły w sercu, oczyszczają serce. Łzy ożywiają duszę. Sprawiają głęboki wewnętrzny pokój. Znikają namiętności i zagmatwane myśli. One chronią przed rozproszeniem i skupiają człowieka wewnętrznie na modlitwie. Kruszą ludzką dumę i usuwają myśli, których człowiek chciałby się trzymać.
Niektórzy święci we łzach, widzieli warunek dobrej modlitwy. Łzy są znakiem bliskości Boga, wyrazem doświadczenia Go. „ Na podstawie: źródło


 
więc żałuj i płacz, płacz, płacz

"Potężna Niebios Królowo..."
(egzorcyzm)
 
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim,
aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.
Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.


Pewna pobożna osoba, którą Najświętsza Maryja Panna darzyła swymi łaskami, miała w roku 1853 widzenie i ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenia. Równocześnie wzniosła serce i myśli do Najświętszej Maryi Panny i usłyszała od Niej, że czas najwyższy wzywać Królową Aniołów, by posłała na ziemię Zastępy Niebieskie. „Matko Moja – zawołała owa osoba – Ty, która jesteś tak dobrą, czyżbyś nie mogła uczynić tego bez naszej prośby?”. “Nie – odrzekła Najświętsza Maryja Panna – bowiem warunkiem postanowionym przez samego Boga dla otrzymania łask jest modlitwa”. “Naucz mnie zatem, Matko Moja, jak mamy Cię prosić?” – zawołała owa pobożna dusza i w tej samej chwili zdało się jej, jakoby Najświętsza Maryja Panna nauczyła ją modlitwy „Potężna Niebios Królowo”. Ta modlitwa rozszerzyła się bardzo prędko, uzyskała aprobatę wielu biskupów i arcybiskupów, a papież Pius X reskryptem z 8 lipca 1908 r. nadał 300 dni odpustu dla tych, którzy ją pobożnie odmówią.


druga wersja
 
"Dostojna Królowo Niebios"
(egzorcyzm)
 
Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją. Amen.
 
Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 20.04.1994 r. nr 578/K/94

Ustrzeżenie się grzechu śmiertelnego jest pierwszym, bezpośrednim celem odmawiania Trzech Zdrowaś Maryjo rano i wieczorem.

I. Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....

akt strzelisty: „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

II. Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....

akt strzelisty: „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

III. Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za słodycz i miłosierdzie udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....

akt strzelisty: „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

  1. Poprzez ich odmawianie uzyskuje się nie tylko łaskę wytrwania w dobrym, ustrzeżenia od grzechu ciężkiego aż do końca, to jest łaskę szczęśliwej śmierci, ale także łaskę zachowania czystości i nabycia cnót oraz łask, jakich dla siebie potrzebujemy.
  1. Trzy Zdrowaś Maryja należy odmawiać rano i wieczorem, najlepiej zaraz po wstaniu, aby uprosić sobie opiekę Matki Niebieskiej. Wieczorem – przed samym udaniem się na spoczynek.
  1. Po Zdrowaś Maryjo należy odmówić z wiarą i z żywym pragnieniem, by prośba nasza była wysłuchana, ten krótki akt strzelisty: „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.
  1. Doskonałe spełnienie tej praktyki wymaga, żeby myśleć o Trzech Osobach Trójcy Przenajświętszej i żeby każdej z nich dziękować za przywileje udzielone Najświętszej Pannie. Błagać tę dobrą Matkę by nam wyjednała pomoc Ojca, Syna i Ducha Świętego w życiu i przy śmierci.
  1. Św. Mechtylda, Zakonu św. O. Benedykta (1241 – 1299) w książce pt. "Księga o Łasce szczególnej", w rozdz. 47 wspomina o nabożeństwie trzech "Zdrowaś Maryjo". "Podczas gdy Mechtylda modliła się do N. P. Maryi, aby była obecną przy jej śmierci, odpowiedziała jej N. P. Maryja: «Uczynię to z pewnością, ale chcę, abyś co dzień trzy "Zdrowaś Maryjo" odmawiała.

Pierwsze odmawiać będziesz na uczczenie tej mocy, jakiej mnie udzielił Wszechmocny Bóg Ojciec na niebie i na ziemi – za to ja będę obecną przy twej śmierci, wzmocnię cię i oddalę od ciebie ataki nieprzyjaciół.

Drugie odmawiać będziesz na uczczenie wiedzy i rozumu, jakim obdarzył mnie mój Syn w nieskończonej Swej Mądrości, tak że w poznawaniu Trójcy Św. przechodzę wszystkich Świętych i jaśnieję jako słońce – za to ja będę obecną przy twej śmierci, napełnię światłem wiary i mądrości duszę twą i ciemności cię nie zwyciężą.

Trzecie odmawiać będziesz na uczczenie miłosierdzia; Duch Święty napełnił mię taką miłością i uczynił mię tak kochającą i tak kochaną, że po Bogu ja jestem najbardziej miłosierną – za to ja będę obecną przy twej śmierci i napełnię twą duszę miłością i słodyczą, że wszelka gorycz śmierci dla ciebie w rozkosz się przemieni»".

 

Panie Jezu, staję przed Tobą taki, jaki jestem.
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,
proszę przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię
jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie,
wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie
Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie, Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.

Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Wszyscy
Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi z pomocą.
Amen.

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten
rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej
nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego,
wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę
czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją,
wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić,
prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy,
przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie,
uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi,
ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy,
składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi,
zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość,
bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli

Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja, męczennika, utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju.

Oddając cześć świętemu Andrzejowi, męczennikowi, błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja, męczennika, owce, które zginęły, powróciły do prawdziwego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Relikwie Świętego, które znajdują się w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

 

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Czas Wielkiego Postu:

- Droga Krzyżowa dla dzieci
piątki o godz. 17.00;
Msza Święta o godz. 18.00

- Droga Krzyżowa dla dorosłych
piątki o godz. 18.30

- Gorzkie Żale
niedziele po Mszy Świętej o godz. 10.00.

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R