logotype

Modlitwa

(do częstego odmawiania)

Zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił we mnie przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek.

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w moim sercu; abym w miłości zakorzeniony

i ugruntowany wraz ze wszystkimi świętymi zdołał ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość i poznał miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abym został napełniony całą Pełnią Boża.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż to,

 o co proszę czy rozumiem, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen. (por. Ef. 3, 14-21).

Proszę Cię, Boże Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boże Chwały, abyś dał mi ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego. Daj mi światłe oczy serca, bym wiedział czym jest nadzieja, do której Ty wzywasz, czym bogactwo chwały Twego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Twoja moc względem nas wierzących – na podstawie działania Twojej potęgi i siły. Amen

(por. Ef 1, 17-19).

 

Źródło: o. J. Witko, Wołaj do mnie a odpowiem ci, Espirt Kraków 2013, s.7 

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R