logotype

Modlitwa do Ducha Świętego
(codzienna modlitwa)

Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli,
i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało.
Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem.

Modlitwa poranna do Ducha Świętego
(z modlitw Zakonu Ducha Świętego)

Przyjdź, Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.
Przyjdź, Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, zjednoczą się, aby dobrze działać.
Przyjdź, Duchu Święty, tam bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź, Duchu Święty, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź, Duchu Święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź.
Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe. Amen.

Modlitwa wieczorna do Ducha Świętego
(z modlitw Zakonu Ducha Świętego)

O Duchu Przenajświętszy, przyjdź i oświeć me serce.
Tyś jest najwyższym Kierownikiem wszystkich sumień ludzkich,
racz mi użyczyć daru sumienia delikatnego,
wrażliwego na święte Twe natchnienia.
Pozwól mi w Twoim świetle ocenić miniony dzień,
daj mi łaskę żalu za popełnione grzechy, niewierności,
wzbudź we mnie mocne postanowienie poprawy.
Racz moje serce napełnić ogniem Twej świętej miłości. Amen.

Na podstawie: https://spm.org.pl/index.php/inspiracje/modlitewnik/modlitwy-do-ducha-swietego

Westchnienie do Ducha Świętego
(do odmawiania w dowolnej chwili)

O Duchu Święty - Duszo mej duszy - uwielbiam Cię,
oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.
Powiedz mi co mam robić i rozkaz mi to wykonać.
Obiecuje Ci uległość we wszystkim,
co z woli Twojej mnie spotka.
Tylko okaż mi Swoją wolę. Amen

2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R