Drukuj

Modlitwa o łaskę pełnienia woli Bożej.

Ukochany Jezu, pozwól mi spocząć w Tobie,
ponad wszystkie rzeczy, ponad wszystkie stworzenia,
ponad Twoich aniołów, ponad wszelką pochwałę,
wszelką radość i wesele, ponad wszelką chwałę i poważanie,
ponad wszystkie wojska niebieskie. Albowiem Ty sam jesteś Najwyższy.
Tylko Ty jesteś Wszechmocny i dobry ponad wszelką rzecz.
Przyjdź do mnie i pociesz mnie, rozkuj moje kajdany i podaruj mi wolność.
Bez Ciebie moja radość nie jest pełna. Bez Ciebie mój stół jest pusty.

"Bóg mnie zbawia, Jezus daje mi światło, Duch Święty jest moim życiem, dlatego niczego się nie lękam."

                                                                  Na podstawie współczesnych objawień dla Myrny Nazzour.

Na poznaniu i na pełnieniu woli Bożej polega wielkość człowieka, który staje się wówczas współpracownikiem Boga w dziele Stworzenia i Odkupienia. Odkrycie własnego powołania to znalezienie skarbu, drogocennej perły. Na podstawie