logotype

BYĆ ZNAKIEM

"Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło, ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić, jak słońce jasno".


Podczas śpiewania hymnu ministrantów dnia 19.12.2010 r. po raz pierwszy ośmiu młodych chłopców z parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach włożyło komże. Odbył się Obrzęd Przyjęcia ich do Służby Liturgicznej. Ks. Krzysztof Rzepczyński w imieniu księży pracujących w parafii przyjął ich do grona ministranckiego.


Po odpowiednim przygotowaniu przez opiekuna Grzegorza Konopackiego, uznając ich szczere pragnienie, dopuścił do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będą odtąd mogli nosić świętą księgę, a także krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło.
Ks. rekolekcjonista Tadeusz podczas homilii, zwracając się do ministrantów powiedział, że ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Nazwa pochodzi od "ministrare" znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej. Jest to wielki obowiązek ale także przywilej. Służąc, ministranci przyczyniają się do budowania i tworzenia Kościoła.

Ministrant powinien BYĆ ZNAKIEM.
Przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowanie w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!
"Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie.
Dla umocnienia woli złożyli przed wspólnota parafialną przyrzeczenia. Dziękowali Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego oraz przyrzekli święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.
Służba Liturgiczna w parafii liczy 80 ministrantów i lektorów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, szkoły średniej i dorosłych. W diecezji drohiczyńskiej jest jedną z najliczniejszych Służb Liturgicznych.
"Naprzód przebojem młodzi rycerze do walki z grzechem swej duszy, wodzem nam Jezus w Hostii ukryty z nim w bój nasz zastęp ruszy. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie podnosząc w górę swe czoła. Przed nami życie rozkwita w wiośnie, odważnie, bo Jezus woła".

 


Grzegorz Konopacki

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Czas Wielkiego Postu:

- Droga Krzyżowa dla dzieci
piątki o godz. 17.00;
Msza Święta o godz. 18.00

- Droga Krzyżowa dla dorosłych
piątki o godz. 18.30

- Gorzkie Żale
niedziele po Mszy Świętej o godz. 10.00.

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R