Drukuj

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Andrzeja Boboli istnieje od 29 października 2007r. Właśnie wtedy, został powołany zarząd, który składa się z prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza oraz jego zastępcy i oczywiście skarbnika. Dzięki staraniom wielu osób w tej chwili jest jednym z najprężniejszych oddziałów w naszej diecezji. Liczy około 15 osób. Często organizujemy wspólne wyjazdy, wycieczki rowerowe, akademie tematyczne  i różnego rodzaju imprezy, jak np., Bale Sylwestrowe lub Bal Walentynkowy.

Spotkania KSM-u odbywają się aktualnie dwa razy w miesiącu. Jedno dotyczy formacji duchowej, natomiast drugie spraw organizacyjnych. Zawsze staramy się poruszać na naszych spotkaniach bieżące tematy oraz poznawać sylwetki świętych.

Chętnie włączamy się w akcje organizowane przez główny oddział KSM w Sokołowie Podlaskim, jak również przez inne oddziały parafialne, np. akcja: Flaga w Twoim oknie,  pocztówka, podziel się szalikiem i wiele innych.

Co miesiąc odbywa się Rada Prezesów KSM, na której spotykają się prezesi oraz członkowie KSM z poszczególnych oddziałów, by omówić sprawy bieżące jak również rozpalić w nas chęć działania w naszych oddziałach.

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, które zechciałby by dołączyć do Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w życiu naszej parafii.