logotype
ul. Kościelna 1
17-300 Siemiatycze
Podlaskie
tel. (85) 655-62-21


ks. Arkadiusz Tymoszuk tel. 797 168 248
ks. Adam Niewęgłowski tel. 501 815 969
2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R