logotype

Dziecięce  Koło  Żywego  Różańca

 ,,Dziewczęta i chłopcy, odmawiajcie codziennie Różaniec. Bądźcie radością Maryji i oddajcie Jej wszystko. Jeżeli będziemy odmawiać Różaniec św., to Maryja poprowadzi nas najkrótszą drogą do Jezusa, to wtedy z różańcem w ręku możemy zwyciężać wszelkie zło."

Madzia Buczek
Niepokalanów 20 X 2002 r.

         W odpowiedzi na apel Madzi Buczek, w parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach powstało Dziecięce Koło Żywego Różańca, które tworzą uczniowie klas III - VI z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.  Każde dziecko codziennie odmawia jedną tajemnicę różańca św.(każdy inną ). Po miesiącu następuje wymiana tajemnic na kolejne. Modlitwa Różańcowa pomaga  dzieciom coraz  bardziej kochać Pana Jezusa i Jego Matkę Maryję. Dzięki temu starają  się one być coraz lepszymi w codziennym życiu.

Przynależność do Koła Żywego Różańca mobilizuje  do  systematycznej modlitwy i  pracy nad sobą oraz do podejmowania  wielu działań w imię miłości  Boga i  bliźniego.

Opiekun Koła Żywego Różańca
Barbara Oleksiuk

2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R