logotype


RÓŻANIEC ŚWIĘTY PRZY PARAFI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W SIEMIATYCZACH (stan na 10 marca 2016)

W naszej parafii istnieje piętnaście pełnych Kółek Żywego Różańca, do których należy 293 osoby, w tym 36 mężczyzn. Oto wykaz Róż i zelatorek:

 • Fatimska Pani
 • Królowa Pokoju
 • M. B. Częstochowskiej
 • M.B. Ostrobramskiej
 • Niepokalane Poczęcie
 • M.B. Różańcowej
 • Św. Józefa
 • M. B. Ostrożańskiej
 • Św. Andrzeja Boboli
 • Św. Jana Pawła II
 • Św. Siostry Faustyny
 • Św. Tereski od Dzieciątka
 • M.B. Fatimskiej
 • M.B. Pocieszenia
 • Sł. Bożego St. Wyszyńskiego
 • Św. Ojca Pio

  oraz Trzy Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci 

Od września 2016 roku, opiekę duchową nad wspólnotą objął  Ks. Rafał Zbucki, który kontynuuje wcześniejsza tradycję ubogacając spotkania zmiankowe katechezą. Członkowie różańca biorą czynny udział w życiu parafii. Uczestniczą w adoracjach niedzielnych, comiesięcznych Wieczorach Wiary, w dniach Triduum,  procesjach Bożego Ciała. Należą też do innych  wspólnot i grup modlitewnych  naszej parafii, tj.:  Nieustający Różaniec, Czciciele Najdroższej Krwi Chrystusa, Czciciele Św. Józefa, Czciciele Miłosierdzia Bożego, Czciciele Św. Andrzeja Boboli,  Różaniec Rodziców za Dzieci, Akcja Katolicka, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota Przyjaciela Oblubieńca, Chór. Kółka różańcowe codziennie modlą się za  kapłanów naszej parafii. Każdy kapłan włączony jest do Apostolatu Margaretka.

Kółka różańcowe włączają się do akcji misyjnej, „1  zł miesięcznie od członka  KŻR”, by finansowo wspomagać misje w Zambii i Kamerunie.  W ten sposób na ręce zelatorki diecezjalnej pani Renaty Przewoźnik są przekazywane rokrocznie zebrane ofiary. Ponadto 12 członków naszej parafii włączyło się w „Adopcję serca” - jest to stała finansowa pomoc dla konkretnych dzieci z krajów  misyjnych.

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godzinie 10ej członkowie kółek uczestniczą we Mszy Świętej, po której spotykają się na tzw. zmiance, którą rozpoczynają odśpiewaniem Hymnu różańcowego. Wymiana tajemnic odbywa się albo przez losowanie albo w porządku kolejnym. Następnie jedno z kółek przewodniczy modlitwie, odmawiając Koronkę Pokoju, jedną tajemnicę różańca świętego w intencji Kapłanów oraz Akt Oddania się Matce Bożej Członków Żywego Różańca.

ZAPISY

 • Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
 • Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
 • Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.
 • Obecnie w parafii prowadzimy zapisy do nowego Koła Żywego Różańca pw. św. Ojca PIO

ZADANIA I OBOWIĄZKI

 • codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 • udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
 • uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
 • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
 • odważne stawanie w obronie wiary;
 • udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);
 • kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
 • osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

 • przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
  • uroczystości Narodzenia Pańskiego;
  • uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
  • uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  • uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  • wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
  • uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
  • święta Ofiarowania Pańskiego.
 • Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 • Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.
 • Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.15 OBIETNIC MARYI DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe, który ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. Założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

W kalendarzu liturgicznym wspomnienie Matki Bożej Różańcowej obchodzimy 7 października,  zostało wprowadzone przez Papieża Piusa V w 1571 r.

 

 

 

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Czas Wielkiego Postu:

- Droga Krzyżowa dla dzieci
piątki o godz. 17.00;
Msza Święta o godz. 18.00

- Droga Krzyżowa dla dorosłych
piątki o godz. 18.30

- Gorzkie Żale
niedziele po Mszy Świętej o godz. 10.00.

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R