logotype

Październik 2017 r.

 1. O błogosławieństwo Boże dla Polski i całego narodu Polskiego.
 2. O siły duchowe i fizyczne dla pracujących na Misjach.
 3. Dziękujemy za powołania kapłańskie i zakonne.

Listopad 2017 r.

 1. O zachowanie wartości chrześcijańskich i odnowę wiary w Europie.
 2. O światłość wiekuistą dla zmarłych biskupów, kapłanów i członków wspólnot różańcowych.

Grudzień 2017 r.

 1. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
 2. O Polskę wierną Krzyżowi i Ewangelii.
 3. O obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 Styczeń 2018 r.

 1. O tryumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie.
 2. O potrzebne łaski dla Papieża Franciszka, Biskupa Tadeusza i kapłanów naszej diecezji.
 3. O światło dla błądzących i zagubionych w wierze Polaków.

 Luty 2018 r.

 1. O zwycięstwo dobra nad złem oraz wiary nad pogaństwem.
 2. O żywą wiarę w rodzinach i trwałość sakramentalnych małżeństw.
 3. O dar cierpliwego znoszenia cierpienia dla chorych i ich opiekunów.

Marzec 2018 r.

 1. O dar pojednania między Polakami i między narodami.
 2. O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników
 3. O wytrwanie dla powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

INTENCJE PARAFIALNE:

 1. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.
 2. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla powołanych z naszej parafii Pawła i Rafała.

13 maja
(sobota godz. 16.00 – 21.30) 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Węgrowie - diecezjalne czuwanie modlitewne członków Żywego Różańca i Wspólnot Maryjnych. 
2-3  czerwca
(piątek godz. 21.00
- sobota godz. 13.30)
Jasna Góra - V Ogólnopolska pielgrzymka członków Żywego Różańca.
27 czerwca
(wtorek godz. 15.00 – 22.00)
Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie – udział w uroczystościach 140-lecia objawień Matki Bożej.
26 sierpnia
(sobota godz. 12.00)
parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie - udział w diecezjalnych obchodach 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
6-8 września kongres różańcowy - Jasna Góra (300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
23 września
(sobota godz. 16.00 – 21.30)

Sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej - diecezjalne czuwanie modlitewne członków Żywego Różańca i Wspólnot Maryjnych z dekanatów: bielskiego, brańskiego, ciechanowieckiego, hajnowskiego, sarnackiego i siemiatyckiego.

30 września
(sobota godz. 16.00 – 21.30)
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Miedznie - diecezjalne czuwanie modlitewne członków Żywego Różańca i Wspólnot Maryjnych z dekanatów: drohiczyńskiego, łochowskiego, sokołowskiego, sterdyńskiego i węgrowskiego
7 października parafie Diecezji Drohiczyńskiej -święto patronalne członków Żywego Różańca.
14 października Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach II ogólnopolska pielgrzymka Apostolatu „Margaretka”
16 - 23 października pielgrzymka członków Wspólnot Maryjnych do Fatimy.
26 października VI ogólnopolski dzień modlitwy członków Żywego Różańca.
24 - 26 listopada
(piątek godz.17.00
– niedziela godz. 13.00)
Dom Rekolekcyjny S.S. Karmelitanek w Siemiatyczach - diecezjalne rekolekcje członków Żywego Różańca i innych Wspólnot Maryjnych.

Październik 2016 r.
1. O zażegnanie konfliktów wojennych na świecie, szczególnie w Syrii i na Ukrainie.
2. O wspieranie modlitwą i dziełami miłosierdzia pracujących na Misjach.
3. O wytrwanie dla powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Listopad 2016 r.
1. O siły duchowe i fizyczne dla prześladowanych chrześcijan.
2. O dar radości wiecznej dla zmarłych biskupów, kapłanów i członków Żywego Różańca.

Grudzień 2016 r.
1. O pokój dla świata, by ludzie mogli spokojnie żyć i pracować.
2. O dary Ducha Świętego dla prowadzących i uczestniczących w rekolekcjach.
3. O zgodę i miłość w rodzinach.

Styczeń 2017 r.
1. O dary Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, Biskupa Tadeusza i kapłanów naszej diecezji.
2. Aby Polacy mieszkający za granicami kraju zawsze byli wierni Bogu i Ojczyźnie.
3. O wzajemną miłość młodych małżeństw i otwartość na dar życia.

Luty 2017 r.
1. O dar cierpliwego znoszenia cierpienia dla chorych i ich opiekunów.
2. Aby błądzący i zagubieni w wierze mogli odkryć prawdę o miłosiernym Jezusie.

Marzec 2017 r.
1. O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.
2. O dar pojednania między Polakami i między narodami.
3. O ochronę życia poczętego.

INTENCJE PARAFIALNE DO KAŻDEGO MIESIĄCA:

1. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.
2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla powołanych z naszej parafii Grzegorza, Pawła i Rafała.

Kwiecień 2017

dziękujemy:

 • Za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.
 • Za łaskę powołania kapłańskiego Ks. Biskupa i kapłanów nam posługujących.

-   modlimy się:

 • W intencji naszej Ojczyzny.

Maj 2017

modlimy się:

 • O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi.
 • O dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
 • W intencji przygotowujących się do święceń kapłańskich.

Czerwiec 2017

- modlimy się:

 • O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi.
 • O powstrzymanie działań wojennych międzynarodami i nienawiści  do chrześcijan.
 • O siły potrzebne w pracy apostolskiej dla papieża Franciszka i biskupa Tadeusza.

jasnagora2016

2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R