logotype

W każdą niedzielę o godzinie 1500 w naszym kościele odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz inne modlitwy związane z tym nabożeństwem. Pomysł zorganizowania modlitwy narodził się po pielgrzymce do Włoch w 2000 roku. Jedna z osób spośród grona czcicieli Miłosierdzia Bożego wzięła udział w kanonizacji Siostry Faustyny na placu św. Piotra w Rzymie. Następstwem tej uroczystości była potrzeba rozszerzenia kultu Bożego Miłosierdzia w naszej parafii. Ksiądz proboszcz Jan Koc przychylił się do tej sugestii  i zaproponował odmówienie Koronki w czasie Nabożeństwa Eucharystycznego w sierpniu 2000 roku.

Pan Jezus mówił do Siostry Faustyny: 

  • Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim (Dz. 699).
  • Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy (Dz. 848).
  • Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej (Dz. 1146).
  • W pewnej chwili, gdy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci.
  • Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łask z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu.” (Dz. 687)

2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R