Drukuj

Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych.
Starajmy się usłyszeć to wołanie.
Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową
i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”

Jan Paweł II

 

W dniu 06.06.2001. w parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach został powołany Parafialny Zespół Caritas. Od początku zespół uczestniczy we wszystkich akcjach ogólnopolskich oraz diecezjalnych. Staramy się dostrzegać w swoim środowisku osoby potrzebujące pomocy i w miarę możliwości tej pomocy udzielać.

W okresie adwentu w sklepach na terenie naszej parafii ustawiamy kosze do których można wkładać produkty żywnościowe o długim terminie ważności. Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia zbieramy te produkty i robimy paczki świąteczne dla potrzebujących. W akcji tej zwykle wspiera nas SU i SKC miejscowej szkoły organizując zbiórki zabawek i słodyczy.

Przed Świętami Wielkanocnymi w Wielką Sobotę ludzie przychodząc do kościoła, aby poświęcić pokarmy, przynoszą produkty żywnościowe, którymi chcą podzielić się z innymi.  Z tych produktów powstają paczki wielkanocne, które są rozdzielane na bieżąco.

Przez cały rok zajmujemy się dystrybucją żywności w ramach programu PEAD.

Staramy się też aby dzieci i młodzież naszej parafii mogła skorzystać z wypoczynku letniego organizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Jeżeli istnieje taka potrzeba wykupujemy też dzieciom obiady w szkole, dofinansowujemy wycieczki, podręczniki  czy przybory szkolne.

Obecnie staramy się o utworzenie punktu wydawania odzieży używanej..

Parafialny zespół ściśle współpracuje ze Szkolnym Kołem Caritas działającym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach. Powstało ono w listopadzie 2004 roku. Pomysł na wolontariat narodził się po diecezjalnym spotkaniu SKC w Sokołowie Podlaskim. I tak od tego czasu młodzież realizuje określone zadania. Każdego roku opracowywany jest szczegółowy plan działań przeznaczonych do realizacji. Pewne działania mają już swoją tradycję.

Młodzież bardzo chętnie bierze udział w akcjach takich jak: rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzanie zniczy czy baranków wielkanocnych. Udziela się też przy dystrybucji darów z programu PEAD poprzez roznoszenie zawiadomień do zainteresowanych osób.

Ponadto młodzież odwiedza pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, bawi się wspólnie z uczniami Szkoły Specjalnej, czy z podopiecznymi ZOL Baciki. Współpracujemy też z Klubem Seniora.

Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do współpracy.