logotype

AKCJA KATOLICKA

W SIEMIATYCZACH


HISTORIA

 

 

Zebranie założycielskie Akcji Katolickiej w Siemiatyczach odbyło się 14 lutego 1999r. z inicjatywy ks. Zbigniewa Domirskiego, wikariusza w parafii św.A.Boboli. Wybrano zarząd i nakreślono kierunki działania. Decyzją uczestników zebrania ustalono, że będzie jedna Akcja Katolicka wspólna dla obu parafii siemiatyckich.

W Święto Matki Bożej Królowej Polski – 3 maja 1999r w Siemiatyczach podczas uroczystej Mszy św. w parafii Św. Andrzeja Boboli z rąk ks. Zbigniewa Domirskiego  26 osób otrzymało legitymacje członkowskie Akcji Katolickiej. W wydarzeniu tym uczestniczyła również p. Lucyna Woźnica – Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Uroczystość ta była uwieńczeniem działań kapłanów naszych siemiatyckich parafii i grupy osób świeckich, które wspólnie podjęły starania zmierzające do utworzenia tej struktury w Siemiatyczach.

Nie było to proste. Początkowo grupa czując potrzebę głębszej duchowej formacji spotykała się co miesiąc a nawet częściej. Spotkania te odbywały się na przemian w trzech naszych parafiach: Wniebowzięcia NMP, Św. Andrzeja Boboli i w parafii Św. Piotra i Pawła na Stacji w Siemiatyczach gdyż osoby biorące w nich udział pochodziły z tych parafii.

Ta rotacja  spotkań w trzech parafiach miała swoje plusy ale też i minusy, gdyż niekiedy nasza pamięć a raczej jej brak pozbawiał nas szansy uczestnictwa w spotkaniu. Dlatego też w następnym roku zdecydowaliśmy się spotykać w jednym „neutralnym” miejscu, a był to Dom Rycerza w Siemiatyczach. Miało być to ułatwieniem, a stało się powodem coraz rzadszych  i mniej licznych spotkań.

Dopiero teraz, dzięki ogromnemu zaangażowaniu ks. Zbigniewa Domirskiego Akcja Katolicka nabrała „rumieńców”. Wśród członków nie tylko tych nowo przyjętych, ale i tych którzy nieco starszych stażem czuło się powiew świeżej energii.

Ustalono, że spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek.  Miejscem spotkań będzie  salka w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek. I tak rozpoczęto realizację nakreślonych planów.

Zasadniczymi tematami spotkań były zagadnienia poruszane przez księży wykładowców zapraszanych z Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Najwięcej spotkań dotyczyło tematów związanych z liturgią, które w niezwykle ciekawy sposób przekazał nam ks. dr Tadeusz Syczewski. Mieliśmy też zaszczyt słuchać ks. dr Zbigniewa Rostkowskiego, który  przybliżył nam treści biblijne. Spotkania nasze w zasadniczej swej formie posiadały trzy elementy: modlitwę, referat kapłana i dyskusję.

Na kwietniowym spotkaniu,(1999r) oczekując na przyjazd Ojca Św. do Ojczyzny i naszej diecezji, członkowie Akcji Katolickiej zobowiązali się by do czasu przyjazdu Ojca Świętego  złożyć duchowy dar. Darem tym będzie dodatkowa, cotygodniowa (poza niedzielną)  Msza św. w intencji Ojca Świętego – o szczęśliwy i owocny pobyt w Polsce.

Innym celem naszych modlitw jest zobowiązanie, że przynajmniej raz w tygodniu odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszych parafii.

Dopięte zostały sprawy formalne i tak:

- powołano zarząd

- powiększono grono członków

- wytyczono cele i zadania na najbliższy rok

- podjęto zobowiązania.


Członkowie powołanego zarządu to:

Halina Strębska – prezes

Elżbieta Tyc – z-ca

Elżbieta  Murawska – skarbnik

Józefa Stankiewicz - sekretarz


Nasze najbliższe plany, to zorganizowanie finansowego wsparcia dla młodzieży pragnącej wyjechać na rekolekcje oazowe podczas wakacji. Pomoc tą chcemy skierować do tych, którym trudna sytuacja materialna byłaby przeszkodą w przeżyciach rekolekcyjnych. Jak wielka to będzie pomoc, zależy to od osób, które będą mogły i chciały wesprzeć to dzieło. Każdy z nas może wnieść swój wkład; jedni materialny inni modlitewny duchowy, który zaowocuje w przyszłości w naszych rodzinach i parafiach.

Mamy nadzieję, że pomysłów i sił do ich realizacji nam nie zabraknie, że liczba członków będzie wzrastała, że znajdą się ludzie, których celem będzie cel Akcji. A jest nim: „... pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła” ( art.9. Statut Akcji Katolickiej w Polsce).

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Czas Wielkiego Postu:

- Droga Krzyżowa dla dzieci
piątki o godz. 17.00;
Msza Święta o godz. 18.00

- Droga Krzyżowa dla dorosłych
piątki o godz. 18.30

- Gorzkie Żale
niedziele po Mszy Świętej o godz. 10.00.

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R