Drukuj

15 lutego odbył się w hotelu Krasowiak bal charytatywny zorganizowany przez Akcję Katolicką. Wzięło w nim wielu hojnych ludzi o dobrym sercu, wrażliwych na potrzeby innych. Celem imprezy było wsparcie naszych siemiatyckich Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz palcówki misyjnej w Kamerunie, gdzie to Siostry zakonne pragną zorganizować kolonie dla dzieci z buszu.

Podstawowym zadaniem chrześcijanina jest apostolstwo wynikające z przyjętego Chrztu św. Nie wszyscy możemy wyjechać na misje ale wszyscy możemy być misjonarzami. Potrafimy wspierać tych, którzy już tam są i przez to duchowo i materialnie partycypować w dziele apostolstwa.

Dzięki niepełnosprawnym, my, którzy jesteśmy zdrowi możemy być lepsi. Oni uczą nas jak kochać bezinteresownie i jak cieszyć się z drobiazgów. Łatwo to dostrzec kiedy się przebywa z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach. Takie dzieła warto wspierać by im żyło się lepiej i abyśmy my byli piękniejszymi ludźmi.