Drukuj

Życzenia Bożonarodzeniowe ks. bpa Tadeusza Pikusa

23 grudnia 2016
opłatek

 Boże Narodzenie 2016

 Udali się też [Pasterze] z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu

(Łk 2,16-17)

Ukochani Diecezjanie, Bracia i Siostry,

Mijający rok jest bardzo bogaty w wydarzenia społeczne, kulturowe i religijne. Wiążą się one zarówno ze Światowymi Dniami Młodzieży, z Rokiem Miłosierdzia, z 1050. rocznicą Chrztu Polski, jak i – ważną dla naszej wspólnoty diecezjalnej – 25. rocznicą powstania Diecezji Drohiczyńskiej, oraz ze świętami i rocznicami osobistymi.

Nowy rok duszpasterski dla Kościoła w Polsce przebiega pod hasłem „Idźcie i głoście”. Aby z odwagą przyjąć i wypełnić to wyzwanie potrzebny jest Duch Święty i Jego dary. Dzięki Duchowi Świętemu, będziemy mogli przyjąć i głosić światu zbawienną prawdę, że Jezus Jest Panem, i że Bóg Go wskrzesił z martwych (por. Rz 10,9). Od 25 grudnia 2016 r. włączamy się w Rok Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, którego przykładne dzieło miłosierdzia wesprze nasze spotkanie z Jezusem, który w swym obrazie nawiedza nasze domy. Nadchodzący rok 2017 umocni naszą więź z Maryją, naszą Matką, która 100 lat temu objawiła się w Fatimie, wzywając nas do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej.

Wszystkie te wydarzenia czerpią szczególny blask i wagę z historycznego faktu Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (por. J 1,14). Dzięki Słowu Wcielonemu każde przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia uzmysławia nam, że tamten fakt nie przechodzi do historii, lecz dzięki niemu spełnia się zbawcza misja Miłosiernego Boga, w rodzinie ludzkiej i w naszym osobistym życiu,.

Życzę, aby każde wydarzenie mijającego roku, wzbogacone Chrystusowym błogosławieństwem i opieką Matki Najświętszej, owocowało w pokojowym przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia oraz w ufnym wyznawaniu wiary i w odważnym głoszeniu Dobrej Nowiny w Nowym 2017 Roku.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński