Drukuj

W tym roku po raz pierwszy 17 września w Dniu Sybiraka w Siemiatyczach zawyły syreny, by przypomnieć o rocznicy napaści sowieckiej na Polskę.

            Uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Siemiatyczach odbyły się w niedzielę, 18 września. Tradycyjnie uroczystości te rozpoczęły się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, gdzie stawiły się poczty sztandarowe, samorządowcy, delegacje zakładów pracy i instytucji. Wprowadzeniem do niełatwego tematu losów Polaków zesłanych na wygnanie była część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Młodzież, która nie może pamiętać wywózek, która urodziła się i żyje w wolnej Polsce zabrała zgromadzonych w podróż do przeszłości. Starannie przygotowane scenografia, dobór utworów i ich wykonanie poruszyły serca wszystkich obecnych, za co dziękował Prezes Siemiatyckiego Koła Związku Sybiraków Leszek Różański.

            Mszy Św. w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego przewodniczył ks. Rafał Pokrywiński w koncelebrze z ks. Rafałem Zbuckim i ks. kan. Tadeusze Kocukiem. Homilię wygłosił ks. Józef Grzeszczuk, proboszcz parafii w Siemiatyczach Stacji, od lat zaangażowany w sprawy Sybiraków. Ks. Grzeszczuk mówił – Niemcy masowo mordowali Polaków w obozach koncentracyjnych i egzekucjach publicznych, a związek sowiecki prowadził masowe deportacje na Sybir. Sowieci dokonywali czystek etnicznych, wywożąc ludzi z danego terenu, zasiedlali go swoimi ludźmi, aby dokonać całkowitego rabunku. Kaznodzieja położył mocny nacisk na deportacje nauczycieli i ich rolę wśród zesłańców – Nauczyciele podtrzymywali ducha w narodzie. Już w czasie podróży na zesłanie na nieludzką ziemię, jakże często w warunkach urągających człowieczeństwu, wpływali uspokajająco na ludzi. Często zaczynali śpiewać pobożne pieśni, wzniosłe hymny lub zwyczajne ludowe piosenki. To wpływało kojąco na rozszarpane nerwy. Kończąc homilię zachęcał do modlitwy o światłych nauczycieli, którzy będą uczyć historii i patriotyzmu.

            Po Eucharystii odbył się przemarsz pod Pomnik Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej, który wznosi się na wzgórzu nieopodal kościoła. Tutaj po odśpiewaniu hymnu, nastąpiły przemówienia m.in. burmistrza i przedstawiciela Związku Sybiraków, odczytano list Bpa Seniora Antoniego Dydycza i marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego. Mówcy przypominali historię zsyłek, zaznaczając ich intensywność na ziemi podlaskiej. Istotnym wątkiem powtarzającym się w przemówieniach była konieczność dbania o historie i przekazywania jej młodemu pokoleniu. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Związku Sybiraków, aktu tego dokonał Tadeusz Chwiedź prezes oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono burmistrza Siemiatycz Piotra Siniakowicza. Wójt gminy Siemiatycze, na której terenie znajduje się miejscowość Siemiatycze Stacja, skąd wyjeżdżały transporty na Syberię otrzymał Odznakę Honorowego Sybiraka. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze przed Pomnikiem Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Dzien_Sybiraka_01.jpg Dzien_Sybiraka_02.jpg Dzien_Sybiraka_03.jpg

Dzien_Sybiraka_04.jpg Dzien_Sybiraka_05.jpg Dzien_Sybiraka_06.jpg

Dzien_Sybiraka_07.jpg Dzien_Sybiraka_08.jpg Dzien_Sybiraka_09.jpg

Dzien_Sybiraka_10.jpg Dzien_Sybiraka_11.jpg Dzien_Sybiraka_12.jpg

Dzien_Sybiraka_14.jpg Dzien_Sybiraka_16.jpg Dzien_Sybiraka_17.jpg