Drukuj

Obchody Dnia Sybiraka w Siemiatyczach

W niedzielę, 18 września w 77 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w

Siemiatyczach odbędą się obchody Dnia Sybiraka.

Program uroczystości:

godz. 9.30 – Zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji zakładów pracy i instytucji przy kościele

pw. św. Andrzeja Boboli

godz. 9.40 – Część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II

godz. 10.00 – Msza Św. w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego

godz. 11.20 – Przemarsz pod Pomnik Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej; Okolicznościowe

wystąpienie Burmistrza Miasta Siemiatycze i Przedstawiciela Związku Sybiraków; Złożenie

kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk