logotype
image1 image2 image3

Parafia p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Siemiatyczach

W Niedzielę Palmową, 20 marca w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach młodzież przyjęła sakrament bierzmowania. Przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu przez 3 lata nauki w gimnazjum, starania te były szczególnie intensywne w trzeciej klasie gimnazjum. Ostatnim etapem przygotowań był udział w nowennie do Ducha Świętego, w której przez 9 dni modlono się za wszystkich kandydatów do sakramentu.
Mszy Świętej przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, współcelebransem był ks. Tomasz Szmurło. W uroczystości wzięli udział kapłani: dziekan siemiatycki ks. Stanisław Ulaczyk, wicedziekan ks. Marek Toruński, gospodarz parafii ks. Jan Koc, wikariusze z parafii Św. Boboli oraz kapłani z parafii sąsiednich. O udzielenie sakramentu bierzmowania prosił biskupa - ks. proboszcz, przedstawiciele młodzieży i rodzice.


Na wstępie Mszy Świętej Ekscelencja poświecił przyniesione przez wiernych palmy, w tym palmę przygotowaną przez dzieci i ozdobioną 1050 kwiatami, które symbolizują obchodzoną właśnie rocznicę Chrztu Polski. W homilii biskup pochylił się nad słowami Ewangelii wg. Św. Łukasza opisującymi mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwrócił uwagę m.in. na rozmowę Jezusa i Dobrego Łotra, którą porównał do spotkania w konfesjonale, do spowiedzi. Dalej zwracał uwagę, że bierzmowanie nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej wyposaża nas w dary, dzięki którym człowiek może stać się dojrzałym chrześcijaninem, jednak od każdego z nas zależy, czy ziarno, które daje nam Bóg przyniesie owoce w naszym życiu. To od każdego z nas zależy, czy jesteśmy w stanie współpracując z Bogiem przyjąć z sercem dobrym i szlachetnym te dary, by przyniosły one owoce. Na koniec biskup przestrzegał, że największą naszą słabością jest to, że nie przyjmujemy Darów Bożych, a jeśli przyjmiemy je, to nie pozwalamy, by przyniosły owoce. Po wygłoszeniu homilii biskup drohiczyński udzielił młodym ludziom Sakramentu Bierzmowania.
Na zakończenie Eucharystii rodzice i młodzież dziękowali biskupowi za udzielony sakrament, a kapłanom i katechetkom za przygotowanie do jego przyjęcie. Do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzież przygotowywała się pod kierunkiem ks. Rafała Zbuckiego i katechetek Agnieszki Olendzkiej i Barbary Oleksiuk. 20 marca w parafii pw. św. Andrzeja Boboli sakrament bierzmowania przyjęły 53 osoby.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R