logotype
image1 image2 image3

Parafia p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Siemiatyczach

W tym szczególnym Roku Miłosierdzia, parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, uczestniczy po raz pierwszy w ogólnopolskiej akcji modlitewnej o nazwie „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Inicjatorem akcji już od wielu lat, jest portal www.kaplani.com.pl, platforma zbierająca intencje modlitewne za kapłanów, prowadzona prze ludzi świeckich.

Zapraszamy wszystkie osoby, dorosłe i młodzież z naszej parafii do podjęcia modlitwy za tych, których Jezus Chrystus powołał do służby ludziom. Pragniemy, aby ta modlitwa stała się wyrazem wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. Pamiętajmy, że kościół tworzą ludzie, to my wszyscy.

W Wielki Czwartek po Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej przy wyjściu z kościoła, ministranci będą rozdawali wizytówki – intencje, na których znajdziemy imię oraz rok święceń księdza. Tam też znajduje się stosowna modlitwa oraz wszystkie wskazówki. Im więcej intencji, tym modlitwa wybucha silniejszym strumieniem łask dla kapłanów i całej parafii.


Każda osoba posiadająca wizytówkę zobowiązuje się do 30 – dniowej modlitwy za danego kapłana. Po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa nadal trwała.

(…) No dobrze, a o co mamy się modlić? O wyjątkowy dar słowa? Niekoniecznie, św. Jan Vianney niewygłaszał porywających kazań. O łagodność? Pełen temperamentu ojciec Pio nieraz wyrzucał zatwardziałych grzeszników z konfesjonału. To o co? Odpowiedź znajdziemy w opowieści jednego z kapłanów, który odwiedził Martę Robin, francuską stygmatyczkę, znaną ze swej gorliwej modlitwy za kapłanów. Denerwował się, O co mam ją prosić? – „Marto, proszę pomodlić się za sprawowaną przeze mnie służbę kapłańską. I za powierzone mej opiece dusze” – Wydawało mi się, że nie ma nic ważniejszego na świecie – wspomina. – I wtedy „wymierzyła mi kopniaka w kość piszczelową”, błogosławionego zresztą, który był kropką nad i „Oraz o uświęcenie księdza” – dodała stanowczo. No tak, zapomniałem o najistotniejszym…


Modlitwa św. Faustyny za kapłanów

„O Jezu mój, proszę Cię za kościół cały, udziel mu miłości i światła ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości, o Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz”.

2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R