logotype
image1 image2 image3

Parafia p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Siemiatyczach

Znalezione obrazy dla zapytania heilige matthias grabWybór Macieja na Apostoła odbył się na zasadzie ciągłości tradycji. A więc kandydat musiał wykazać się znajomością Jezusa nie tylko samego faktu zmartwychwstania, ale od Jego wystąpienia w czasie chrztu, a więc działalności publicznej w całości oraz być świadkiem zmartwychwstania. Sprzeniewierzenie się Judasza musiało zostać naprawione, bo Dwunastu jest założycielami Kościoła, choć oczywiście Kościoła Jezusa Chrystusa, a nie Apostołów samych. Jednak liczba musiała się zgadzać. Nadal obowiązują proroctwa starotestamentalne, ich tradycja. Znaczy to, że Maciej, chociaż już wybrany nie przez Jezusa bezpośrednio, ale przez Apostołów, został mimo wszystko potraktowany jako Apostoł ze wszystkimi prawami z tego wypływającymi, posiadał moc tworzenia fundamentu Kościoła. Dlatego czasy Kościoła i decyzji przez niego podejmowane mają równy autorytet Jezusowym, zachodzi tu ciągłość z Jezusem historycznym. Tak często sięgamy do Pisma świętego dla poparcia określonych tez. Ale argument z Tradycji może mieć równą moc. Apostołowie podejmowali decyzje, które Bóg aprobował i obdarzał swoim autorytetem. Wymownym przykładem takiego postępowania, nieomylnego jest powstawanie dogmatów oraz rozwój liturgii. Ona ustalana już po czasach ewangelicznych posiada niemniejszą wartość.

Trzeba rozwinąć temat Kościoła apostolskiego, dziś nieco zaniedbany. Powołujemy się często na Kościół pierwszych wieków jako na idealny wzór, ale w apostolskości chodzi o coś więcej, a mianowicie o tzw. tradycję i jej autorytatywną interpretację. Apostołowie przekazali wiele słów i czynów Jezusa, które nie zostały zapisane w Ewangeliach. Ewangelie bowiem są tylko opowieściami o Jezusie, a Apostołowie przekazywali Go w Duchu innym ludziom. Ewangelie więc niejako tylko z zewnątrz przekazują, natomiast odwołanie do Apostołów odsłania wnętrze wiary, ciągle rozumianej jako obiektywny przekaz. Potwierdzone to zostało zstąpieniem Ducha Świętego na Macieja po jego wyborze. Jezus jest ze swoim Kościołem i udziela przez niego swoich łask („Oto ja będą z wami przez wszystkie dni”, „bramy piekielne go nie przemogą”). Przekaz apostolski miał określoną strukturę poprzez tworzenie sakramentów oraz hierarchię.

Jezus odsłania Ojca samodzielnie i przez tych, których wybrał. Podkreślić więc należy to dodanie, że również tym, których wybrał dał umiejętność objawiania Ojca. A więc Kościół jest wręcz zrównany z misją Jezusa, kontynuuje ją. Apostołowie są faktycznymi jego założycielami, choć ciągle z zastrzeżeniem centralnej funkcji Jezusa. Słowo Boże to nie tylko Stary Testament, nie tylko słowa Jezusa z Ewangelii, ale także słowa Apostołów i ich następców, wszystko co Kościół do tej pory uczył i ustanowił. Kto was słucha, Mnie słucha – mówi Chrystus. Fundament apostolski i Jezusowy to ta sama rzeczywistość. Apostołowie wybierają, Bóg daje Ducha Świętego. Tak jak zatem poznajemy życiorys Jezusa i Jego nauczanie, równie trzeba poznawać postanowienia Kościoła, te najbardziej uroczyste czyli dogmaty, prawo kanoniczne, a przede wszystkim świętą i boską liturgię. Tu mamy do czynienia z największym sprzężeniem się Apostolskości i Jezusa. On sam, chociaż przez Apostołów, w liturgii rzymskiej przez Księcia Apostołów, czyli Piotra do nas przemawia.

Kiedy Jezus mówi: „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”, to odnosi się to również do Kościoła. Posiada on tę samą funkcję łagodzącą, w nim znajdujemy odpoczynek i odnowienie sił, przyjdźcie na Mszę wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, tu jest źródło pokoju i łaski. Ma ona życiodajne środki, czyli sakramenty, słowo i hierarchię, dostęp do Apostołów i Jezusa. Słodyczy jarzma Jezusowego nikt chyba tak nie odczuł jak Apostołowie, ponieważ z przestraszonych śmiercią Jezusa przemienili się w tych, co zanieśli Ewangelię Jezusa na cały świat i oddali za Niego życie. Nie było to jednak coś z musu, ale słodycz łaski, która pozwoliła dokończyć życie męczeństwem. Kto odnajdzie Jezusa, ten będzie zakładał i rozwijał Kościół. W drugą stroną to również jest prawdziwe, tylko ten znajdzie spokój duszy i odpocznienie od świata, kto wejdzie do Kościoła Apostołów. xrp

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R